Mai multe companii internaționale și locale sînt interesate să participe la reabilitarea sistemelor de irigare în cadrul Program

Circa 30 de companii internaționale și locale sînt interesate să participe în concursurile pentru reabilitarea și supravegherea lucrărilor de reconstrucție a două sisteme centralizate de irigare Criuleni și Lopatna, raionul Orhei, lansate recent de FPM Moldova în cadrul Programului Compact. Companiile sînt din Moldova, România, Grecia, Turcia, Portugalia, Israel, Italia, Franța, Germania, Marea Britanie, Azerbaidjan etc.

În acest context, în perioada 13 - 14 decembrie curent, FPM Moldova a organizat o vizită la sistemele de irigare de la Criuleni și Lopatna, ce vor fi supuse reabilitării, și conferințe de informare cu participarea companiilor de construcție și de supraveghere. Companiile au fost familiarizate cu aspectele Programului Compact, procedurile de achiziții, modul de operare a contractelor, penalitățile aplicate, prevenirea fraudei și corupției, precum și cu aspectele legislative și fiscale.

Directorul executiv al FPM Moldova Valentina Badrajan a comunicat companiilor că FPM Moldova va asigura desfășurarea unei competiții transparente. Totodată, directorul executiv și-a exprimat speranța că la reabilitarea sistemelor de irigare Lopatna și Criuleni vor fi contractate companii profesioniste, care vor corespunde așteptărilor și cerințelor tehnice, prin intermediul cărora va fi realizat obiectivul Programului Compact de a contribui la dezvoltarea agriculturii performante, independentă de schimbările climatice.

Concursul pentru selectarea companiilor de construcție este deschis pînă pe 24 ianuarie 2013, iar pentru supravegherea lucrărilor de construcție pînă pe 14 ianuarie 2013. Ofertele prezentate vor fi evaluate de experți naționali și internaționali care dispun de experiență în domeniu. Companiile participante în concurs vor fi evaluate în funcție de experiența în efectuarea unor lucrări similare; capacitatea financiară și tehnică; echipamentul disponibil și personalul implicat.

Potrivit condițiilor concursului, companiile selectate urmează să substituie toate pompele deteriorate, circa 85 la sută din țevi, inclusiv să înlocuiască țevile confecționate din azbest cu altele din plastic de densitate înaltă, în conformitate cu cerințele de mediu ale Uniunii Europene. Totodată, clădirile pentru stațiile de pompare vor fi reconstruite și dotate cu echipament automatizat de operare etc.

Lucrările de construcție vor începe în primăvara anului 2013 și vor derula 18 luni.

Notă: Reabilitarea sistemelor centralizate de irigare este unul din obiectivele Programului Compact, semnat la începutul anului 2010 între Guvernul Republicii Moldova și Corporația Provocările Mileniului, în numele Guvernul SUA.

Actualmente, în zona sistemului centralizat de irigare Lopatna sînt circa 530 de deținători de teren agricol din patru localități, dintre care 460 sînt membri ai Asociației Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (AUAI), în timp ce în aria sistemului centralizat de irigare Criuleni activează 500 de agricultori, dintre care în jur de 300 de persoane sînt membri ai AUAI.

După reabilitarea celor două sisteme centralizate de irigare, vor fi extinse suprafețele de teren irigat la Lopatna de la 50 de hectare pînă la 509 hectare, iar la Criuleni de la 120 de hectare pînă la cca 760 de hectare. Agricultorii vor putea utiliza apa pentru irigare în funcție de necesități, vor plăti pentru volumul real  de apă utilizat pentru irigare datorită contorizării îmbunătățite a consumului și reducerii la minim a pierderilor de apă din rețea. 

Citește

Fructele autohtone vor concura cu cele de pe piețele europene dacă în Moldova vor exista tehnologii de păstrare și prelucrare
Membră a Asociației Producătorilor și Exportatorilor de Fructe ”Moldova-Fruct”, întreprinderea face parte din lista companiilor aprobate pentru exportul fructelor pe piața din Rusia.
Scad ratele dobînzilor la creditele Compact
Din luna mai curent, au scăzut ratele anuale ale dobînzii la creditele acordate de băncile participante în cadrul Programului Compact.
1 USD din creditele Compact generează circa 1,74 USD investiții totale în infrastructura poste-recoltare din Republica Moldova
Pînă la finele lunii mai 2012, prin Programul Compact au fost acordate 11 credite în valoare totală de 2,94 milioane echivalent în USD pentru construcția și utilarea frigiderelor destinate păstrării fructelor și legumelor în stare proaspătă, precum și pentru alte investiții în infrastructura post-recoltare din Republica Moldova.